Svet-Stranek.cz
www.rybarmsdvorce.cz
Rybář-MS-Dvorce

Správné používání a zápis do sumáře úlovků.:www.rybarmsdvorce.cz

Správné používání a zápis do sumáře úlovků.

Po skončení platnosti povolenky a před odevzdáním Sumáře úlovků a docházek je třeba:

  • Proškrtnout nesmazatelným způsobem zbývající nevyplněné řádky v Evidenci docházek a úlovků i v Sumáři úlovků a docházek (řádky se nemusejí proškrtávat jednotlivě).
  • Do Sumáře úlovků a docházek zapsat: číslo a název revíru, úlovky podle revírů a druhů ryb v kusech a kilogramech.
  • Provést vodorovné a svislé součty kusů i kilogramů. V posledním sloupci doplnit počet docházek.
  • Kontrolním údajem je číslo v posledním řádku posledního sloupce (křížová kontrola).
  • V případě, že na některém z revírů (podrevírů) nedosáhl držitel povolenky úlovku, musí i tento revír zapsat, a to s vyznačením počtu docházek.
  • Řádně a úplně vyplněný Sumář úlovků a docházek vrátit do stanovéného termínu po skončení její platnosti té organizaci u které povolenku bral. 
  • V případě, že rybář tuto povinnost nesplní, nebude mu v příštím roce vydána povolenka k rybolovu.

Ještě jednou pro upozornění opakujeme a zdůrazňujeme, že sumář úlovků a docházek vyplňuje držitel povolenky před jejím odevzdáním, nikoliv ten, kdo povolenku dále kontroluje a zpracovává!!!

návštěvníků stránky
celkem40 547
tento týden40
dnes12